ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีระวิทย์ แกล้วกล้า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Therawit Kaewkla


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตที่ถูกทอดทิ้ง หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม, โลหะ
ขนาด (ซม.) : 200 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Forsaken Life, No. 4
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 200 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.