ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thepsakdi Thongnopkoon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการยามค่ำคืน หมายเลข 7
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปากกากับหมึก, ดินสอสี
ขนาด (ซม.) : 80 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Night Imagination No.7
Date : -
Technique : Pen and ink, color pencil
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ 1/2009
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 210 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untiled 1/2009
Date : 2009
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 210 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.