ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีรยุทธ อินทร์แก้ว
เกิด :
8 มกราคม 2517
ที่อยู่ :
315/39 ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546-37 - กลุ่มกราฟิค 89 ครั้งที่ 6
- ผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15, 14
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 15, 12, 9 ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50, 44, 43
- นิทรรศการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยปะทามะ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 3 การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
- รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
- รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 15 ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Theerayuth In-Keaw
Born :
January 8, 1974
Selected Exhibitions :
- Art Exhibition International Riennal of Graphic Art Bitionta 94} 97 Pepublic of Mecadonia
- 8th International Print Art Exhibition "Miniature", Norway
- International Print and Drawing Exhibition on The Occasion of 60th Anniversary Celebration of Silpakorn University, Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Flow
Date : 2006
Technique : intaglio, monoprint on Sa (handmade) paper
SIZE (cm) : 77 x 66 cm
COLLECTION : -
Title : Growth(2)
Date : 2005
Technique : intaglio, monoprint on Sa (handmade) paper
SIZE (cm) : 51 x 55 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.