ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีระศักดิ์ คชสารทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Theerasak Kochasarnthong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สมัชชาหุ่น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมสีดำ
ขนาด (ซม.) : 200 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Puppet Assembly
Date : -
Technique : Painting in black
SIZE (cm) : 200 x 400 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สมัชชาหุ่นชาวนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม, หุ่นกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 300 x 400ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Farmer Puppet Assembly
Date : -
Technique : Mixed media, paper model
SIZE (cm) : 300 x 400 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.