ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Theekawut Bunvijit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะแห่งความโกรธ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีผสมบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 230 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : An Aspiration Nature No.2
Date : -
Technique : Mixed color on canvas
SIZE (cm) : 230 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.