ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทายาท สุทธิ์เสงี่ยม
เกิด :
10 ตุลาคม 2518
ที่อยู่ :
78/100 หมู่บ้านบุศรินทร์-บางเขน ซอย 6 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร :
089-185-7501, 02-982-3477
การศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2545 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 13 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. "ศิลปินเพ่ืือนแผ่นดินไทยงดงาม" ครั้งที่ 16
2543 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรมโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 13
- รางวัลเกียรติยศ การแสดงศิลปกรรม ปตท. "ศิลปินเพื่อแผ่นดินไทยงดงาม" ครั้งที่ 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thayart Suthsa-ngiam
Born :
October 10, 1975


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เสามนุษย์ ยุค 2002
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2002
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 36 x 61 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human 2002
Date : 2002
Technique : Welding
SIZE (cm) : 36 x 61 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.