ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวีศักดิ์ ศรีทองดี
เกิด :
2 กุมภาพันธ์ 2513
ที่อยู่ :
111/33 ราชดำเนินคอนโดมิเนียม ถ.นครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทร :
08-1668-7414
อีเมล์ :
mrlolay@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/thaweesak
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2543 - "Thaweesak Srithongdee" Amsterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์
2544 - "Test of Thailand" ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
2546 - "Neo-Morph" ณ Thavibu Gallery กรุงเทพฯ
2547 - "Groove" ที่ H Gallery กรุงเทพฯ
2549 - "HERO" The Existance & Initiation of Heroes, plastique Kinetic Worms, ประเทศสิงคโปร์
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - ร่วมแสดงงาน "Arts Forum in Berlin" Berlin ประเทศเยอรมนี
2544 - "Scopolamine Project" ณ หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
2546 - "Allegory" ณ Plastique Kinetic Worms ประเทศสิงคโปร์
2547 - ASIAN POP ณ Art Seasons ประเทศสิงคโปร์
2548 - The 3rd Fukuoka Asian Art Triennale 2005 ฟูกุโอกะเอเชียนอาร์ทมิวเซียม ฟุกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
2549 - Soi Project (Tout a'Fait Thai 2006) งานศิลปะร่วมสมัยไทยในฝรั่งเศส
- C21 Paralell Realities-Asian Art Now, Blackburn & Art Gallery Blackburn ประเทศอังกฤษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thaweesak Srithongdee
Born :
February 2, 1970
E-mail :
mrlolay@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/thaweesak
Education :
B.F.A. Silpakorn University
M.F.A.(Painting) Silpakorn University
Solo Exhibition :
1997 - Dream, The Promenade Hilton Hotel, Bangkok. Thailand.
2000 - Thaweesak Srithongdee at Rob Jurka Gallery. Amsterdam. The Netherlands.
2002 - Trance at H Gallery, Bangkok, Thailand.
- The Bangkok Trend Recorder at Zen Department Store. Bangkok. Thailand. 2001 Drive my Car at Atelier Frank and Lee, Emerald Hill, Singapore.
- A Taste of Thailand at Asia Contemporary Art, London. England.
2003 - Neo-Morph, Thavibu Gallery, Bangkok, Thailand.
2004 - Groove, H Gallery, Bangkok, Thailand.
2006 - HERO The Existence& Initiation of Heroes at Plastique Kinetic Worms.. Singapore.
- FLESH, Thavibu Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1997 - Black Gray White at National Museum. Bangkok. Thailand.
2000 - Participated in "Art Twente Fair" Hengelo. The Netherlands.
- Participated in "Art Forum in Berlin" Berlin. Germany.
- Lured Love Power, Tadu Contemporary Art. Bangkok. Thailand
2001 - Participated in "Kunst Rai 2001", Amsterdam. The Netherlands.
- Scopolamine Project", Tadu Contemporary Art Bangkok. Thailand
2002 - Four Shows at Silpakorn University. Bangkok. Thailand.
2003 - Allegory at Plastique Kinetic Worms. Singapore.
- Next Move" at Earllu Gallery,Lasalle-Sia College of Art. Singapore
- Boxed ii at Plastique Kinetic Worms, Singapore.
2004 - ASIAN POP, Art Seasons Gallery, Singapore
2005 - The 3'd Fukuoka Asian Art Triennale 2005.Fukuoka Asian Art Museurn.Fulkuoka Japan
- Asian Art Festiva12005.Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan.
- The XI Triennale-India 2005
2006 - C21 Parallel Realities-Asian Art Now.Blackburn&Art Gallery. Blackburn. England.
- SOI Project (Tout a' Fait Thai 2006) Contemporary Thai Art exhibition in Paris
- FT3D Project , Japan Foundation Bangkok
2007 - SHOW ME THAI , Museum of contemporary Art Tokyo, Japan


ผลงานศิลปิน

Title : Stawberry
Date : 2007
Technique : Acrylic ob canvas
SIZE (cm) : 200 x 150 cm.
COLLECTION : -
Title : Dontknowa
Date : 2007
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 110 x 80 cm.
COLLECTION : -
Title : Mission Impossible
Date : 1996
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 170 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.