ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวีลาภ ศรีวุฒิวงศ์
ที่อยู่ :
15/141 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพฯ 10900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thaweelap Sriwuthiwong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พื้นผิววัสดุ หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 240 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Texture No.4
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 240 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.