ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ถวัลย์ ดัชนี (2482-2557)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/thawan
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2544 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2498-2500 - โรงเรียนเพาะช่าง
2500-2505 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2507-2511 - ปริญญาโท จิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์ ผังเมือง, ราชวิทยาลัยศิลป อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
- ระดับปริญญาเอก สาขาอภิปรัชญา และสุนทรียศาสตร์ ราชวิทยาลัยศิลปะ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์
นิทรรศการเดี่ยว :
2504 - วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
2506 - บางกะปิ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2514 - สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ
2515 - ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ
2516 - บริติช เคาน์ซิล กรุงเทพฯ
2517 - หอศิลป์แห่งชาติ ฮาวาย ศูนย์การศึกษาตะวันตก-ตะวันออก มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2520 - หอศิลป์แห่งชาติ อิสราเอล
2532 - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองพาซาดีนา นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
- ศิลปกรรมไทย ศูนย์วัฒนธรรมเยอรมัน นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
2533 - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมืองฟูกูโอกะ และมูลนิธิญี่ปุ่น โตเกียว ญี่ปุ่น
2536 - หอศิลป์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
2544 - "ถวัลย์ ดัชนี" พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น
- "เฟือนตะวัน" ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2547 - "ไตรสูรย์" หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2508 - "จิตรกรรมไทย" ทำเนียบทูตไทย ปารีส ฝรั่งเศส
2539 - "ศิลป์สู่ภูสรวง" อาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2540 - "Art Beyond Borders" อาคารสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการ 5 ศิลปินไทยชั้นนำ สถานกงสุลไทย และสภาศิลปกรรมไทย ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
2542 - "Art Beyond Borders" พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ลิสบอน โปรตุเกส
2543 - "นิทรรศการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของศิลปิน" ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2544 - มหกรรมศิลปะนานาชาติ ลังกาวี มาเลเซีย
- "นิทรรศการ 12 ศิลปินชั้นนำจากเอเชีย" พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
รางวัล/เกียรติยศ :
2505 - รางวัลที่ 1 (ภาพเขียนสีน้ำมัน) การประกวดภาพเขียน จัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.)
2528 - รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง จากสมาคมสถาปนิกสยาม (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในฐานะจิตรกรผู้สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
2540 - ผู้แทนศิลปวัฒนธรรมทางศิลปตะวันออก องค์การสหประชาชาติ
2544 - รางวัลศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน Fukuoka Asian Culture Prize Committee ญี่ปุ่น
- ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thawan Dachanee (1939-2014)
Website :
www.rama9art.org/thawan
National Artist :
National Artist 2001, Visual Arts (Painting)
Education :
1955-57 - Arts and Crafts College, Bangkok
1957-62 - Silpakorn University, Bangkok
1964-68 - Rijks Akademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam, Netherlands
Solo Exhibition :
1961 - Suan Pakkard Palace, Bangkok
1963 - Bangkapi Gallery, Bangkok
1967 - Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands
1971 - Christian Student Center, Bangkok
1972 - Goethe Institute, Bangkok
1973 - The British Council, Bangkok
1974 - Gallery Downtown Hawaii, Honolulu, U.S.A.
1977 - Isarael Museum, Jerusalem, Isarael
1989 - Pacific Asia Museum, Pasadena, Los Angeles, U.S.A.
1990 - Fukuok Art Museum, Fukuoka, Japan
- The Japan Foundation ASEAN Culture Center, Tokyo, Japan
1993 - Melbourne University
2001 - Thawan Duchanee - Rumbling Light and Darkness, Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka, Japan
- Soul of Sun, Thailand Cultural Center, Bangkok
2004 - Trinity, on October 9'2004-January 11'2005, The Queen's Gallery
Selected Exhibitions :
1965 - Group Exhibition with Inson Wongsam and Preecha Bangnoi, Royal Thai Embassy, Paris, France
1989 - Contemporary Spiritual Art of Thailand, Goethe Institute, San Francisco, U.S.A.
1996 - Five Leading Thai Contemporary Artists, Siam Commercial Bank, Head Office, Bangkok
1997 - "Art Beyond Borders" United Nations Building, New York, U.S.A.
- Five Leading Thai Artists, Thai Consulate and Thai Art Council, Los Angeles, U.S.A.
1999 - "Art Beyond Borders", Lisbon, Portugal
2000 - Exhibition to Celebrate the Fifth Cycle Birthday of the Artist, The Bangkok Bank Musical Center, Bangkok
2001 - Group Exhibition with 12 Leading Asian Artists, National Museum, Kuala Lumpur, Malaysia
Awards :
1985 - Award Gold Medal as Artist of the Year, The Association of Siamese Architects under Royal Patronage
1997 - Invited by United Nations to represent artists from Asia and exhibited his works in New York, Paris, Rome, Lisbon, Canberra and Tokyo
2001 - Awarded the Arts and Culture Prize of the 12th Fukuoka Asian Culture Prizes 2001, Fukuoka, Japan
- National Artist, Visual Arts (Painting)
- Honorary Doctoral Degree in the field of Painting, Silpakorn University, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Prayer for an Ill Member of the Meo Tribe
Date : 1961
Technique : Oil on board
SIZE (cm) : 121 x 224 cm.
COLLECTION : Goethe Institute, Bangkok.
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2525
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : งานสะสมจากนิทรรศการศิลปกรรม ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ปี 2525
Title : Untitled
Date : 1982
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 400 cm.
COLLECTION : Exhibition on the occasion of the poening ceremony of the new head office building,1982

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.