ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ถาวร โกอุดมวิทย์
เกิด :
31 กรกฎาคม 2499
ที่อยู่ :
54/241 ซ. 2 หมู่บ้านป.ผาสุก ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10200
โทร :
0-2221-0820, 081-615-5250
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/thavorn
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2524 - หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2526 - M.M.SHINNO GALLERY, CALIFORNIA U.S.A.
2527 - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
2529 - หอศิลป พีระศรี
2553 - "เหลือง-แดง-แดง-เหลือง" หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 28
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 30
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 6
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 10
- การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2524 โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 35
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30
- รางวัลที่ 3 ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5
- รางวัลที่ 2 ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6
- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2524 โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thavorn Ko-Udomvit
Born :
July 31, 1956 at Bangkok, Thailand
Address :
P.Phasuk Village 54/241 Soi 3 Pinklao-Nakorn Chaisri Rd., Talingchaan, Bangkok 10170, Thailand
Tel :
02-448-3626
Website :
www.rama9art.org/thavorn
National Artist :
National Artist 2021, Visual Arts (Printing)
Education :
- M.F.A. Silpakorn University, Bangkok, Thailand
Solo Exhibition :
1981 - The Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
1983 - M.M. Shinno Gallery, La. Ca. U.S.A.
1984 - The National Gallery, Bangkok, Thailand
1986 - The Bhirasri, Institute of Modern Art, Bangkok, Thailand
1987 - Murasumi Gallery, Okasaki, Japan
1988 - The Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok, Thailand
1989 - Nob Gallery, Okazaki, Japan
- Seven Seas Gallery, Bangkok, Thailand
1990 - The National Gallery, Bangkok, Thailand
- Fukuda Gallery, Fukuoka, Japan
1994 - Gallery Apa, Nagoya, Japan
1995 - Nob Gallery, Okazaki, Japan
1996 - Maesalong Art Studio Mechan, Chiang Rai, Thailand
2000 - Bucha, Surapon Gallery, Bangkok
2003 - life..Still Life, Open Art Space, Bangkok
2010 - Utilitarianism, ARDEL Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1979 - 25th National Exhibition of Art , Bangkok, Thailand
- Contemporary Art Exhibition 1979, Bangkok, Thailand
- 4th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand
1980 - 26th National Exhibition of Art , Bangkok, Thailand.
- Contemporary Art Exhibition 1980, Bangkok, Thailand
- Young Art in Asia Now, Hong Kong
- A Preview of Thai Contemporary Art Selected for The festival of Contemporory Asian Art 1980 in Japan, Bangkok, Thailand
- "Retrospective National Art Exhibition", Bangkok, Thailand
- Contemporory Asian Art, Fukuoka, Japan
- 2nd Art Exhibition of Thailand, Bangkok, Thailand
- Thai Graphic Arts Exhibition, Alliance Francaise, Bangkok , Thailand.
1981 - Contemporary Art Exhibition 1981 , Bangkok, Thailand
- 5th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand
- Asian Art Exhibition in Bangladesh.
- 2nd Asian Group Art Exhibition, Bangkok, Malaysia, Indonesia , Philippines and Singapore
- Unesco Culture Privilege of All Poster Competition, Paris , France
- 6th International Biennial of Graphic Art, Frechien, West Germany
- 14th International Bienniale of Graphic Art, Ljubljana, Yugoslavia
- 3rd Seoul International Print Biennale, Korea
1982 - 28th National Exhibition of Art , Bangkok, Thailand
- Contemporory Art Exhibition 1982, Bangkok, Thailand
- 6th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand
- "Landscape in contemporary Art Forms", 3rd Asean Exhibition, Bangkok, Malaysia, Indonesia, Philippines and Singapore
- "Art Since 1932", Thammasart University, Bangkok, Thailand
- Contemporary Art Exhibition, National Bank, Bangkok Thailand
- "World Sky" Project, Vienna, Austria
- X Biennale of Graphic Design Brno, Czechoslovakia
- 6th Norwegian Intenational Print Biennale, Fredrikstand, Norway
- 9th International Triennial of Original of Coloured Graphic Prints, Switzerland.
- 8th International Exhibition of Original Drawings, Fijeka, Yugoslavia.
- Contemporary Arts of Thailand, Pacific Asia Museum, U.S.A.
1983 - 29th Natianal Exhibition of Art , Bangkok, Thailand
- Contemporory Art Exhibition 1983, Bangkok,Thailand
- 7th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand
- Thai contemporary Arts, Memorial Art Gallery, The University of Rochester, New York, U. S.A.
- 15th International Bienniale of Graphic Art, Ljubljana,West Germany.
- 75th International Triennal of Graphic Art, Frechen,West Germany
- 4th Seoul International Print Bienniale, Korea.
- 1st International Print Exhibition, R.O.C
1984 - "Inter Grafix 84" in Berlin , Eastern Germany
- 9th International Exhibition of Original Drawing, Rijeka, Yugoslavia
- 7th Norwegian International Print Benniale, Fredrikstand, Norway.
- 3rd International Biennale of Graphic Art, Finland
- 8th British International Print Biennale, Bradford, England
- 10th International Print Biennale in Cracow, Poland
- "Paper Work" by 20 Artists, Bangkok, Thailand.
- 30th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand.
- Contemporory Art Exhibition 1984, Bangkok,Thailand
- 8th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand
1985 - "Male Formy Grafix" Polskalodz'85, Poland.
- 3rd Petit Format De Papier 1985, Belgium.
- 2nd International Print Exhibition, R.0.C.
- The Quintet Artist" Beaux Art Gallery, Bangkok,Thailand.
- Contemporory Art Exhibition 1985, Bangkok,Thailand
- 9th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand.
1986 - 10th International Exhibition of Original Drawing, Rijeka, Yugoslavia
- 9th British International Print Bienniale, Bradford, England
- 8th Norwegian International Print Bienniale, Fredrikstand , Norway.
- "Prints From All Over'', University of Colorado, Boulder , U.S.A.
- International Art of Today Exhibition, Budapest, Hungary.
- 8th International Triennal of Graphic Art, Frechen, West Germany
- 5th Seoul International Print Bienniale, Korea.
- Contemporary Grophic Arts from Thailand and Germany, Heidelberg , West Germany
- Contemporary Art Exhibition by The Member of The International Association of Art, Bangkok, Thailand
- Contemporary Drawing" by 22 Artists, Bangkok, Thailand
- Contemporary Art Exhibition of Thailand, Asia World Art Gallery , R.O.C.
- 1st Masterpiece Exhibition, Masterpiece Silom Contemporary Art Center, Bangkok, Thailand
- Thai Reflections on American Experiences, Bangkok, Thailand
- Thai Farmers Bank Painting Competition in lhe Celebration for The Auspicious Occasion of His Majesty the King's Sixtieth Birthday Anniversary
- 10th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand
- Contemporory Art Exhibition 1986, Bangkok, Thailand
1987 - 33rd National Exhibition of Art , Bangkok, Thailand.
- 11th Bua Luang Art Exhibition 1987, Bangkok, Thailand
- "Contemporary Art Exhibition 1987, Bangkok,Thailand.
- "Inter Grafix 87" Berlin, Eastern Germany
- 4th International Bienniale of Graphic Art, Finland
- 2nd Biennale Exhibition of Print in Wakayama, Japan.
- 17th International Bienniale of Graphic Art, Ljubljana, Yugoslavia
- 3rd International Bienniale Print Exhibition, R.O.C
- 4th Petit Format De Papier 1987, Belgium
- Thai Contemporary of Graphic Arts, Kabutoya Gallery, Nagoya , Japan
- Thai Contemporary of Graphic Arts, Murazumi Gallery, Okazaki , Japan
- Thai Contemporary of Graphic Arts,The City of Nagoya Museum , Japan
- 8th International Bienniale of Art, Valparaiso, Chile
1988 - 11th International Exhibition or Original Drawing, Rijeka, Yugoslavia
- Contemporary Art Exhibition 1988, Bangkok,Thailand.
- 34th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- 17th Festival of The Arts, United World College of S.E. Asia , Singapore.
- 6th 5eoul International Print Bienniale, Korea.
- Club Med, Asian Arts Festival, Cherating, Malaysia
1989 - Thavorn Ko-Udomvit & S. Nakarat, Gallery Levy, France
- 3rd Bienniale Exhibition of Print in Wakayama, Japan.
- Male Formy Grafik" Palskalodz 89, Poland.
- 9th Norwegian International Print Trienniale, Fredrikstand , Norway
- 3rd Asian Art Show, Fukuoka, Japan
- 5th Petit format De Papier, Belgium
- 35th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand.
- Art Exhibition by the Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
- Contemporary Art Exhibition 1989, Bangkok, Thailand
- 15th International Independante Exhibition of Print in Kanagawa.
- Exhibition of Paintings & Prints at Exhibition Venue Melbourne , Australia
- 4th International Bienniale Print Exhibition, R.O.C.
- 1st Kochi International Print Triennale, Japan
- Contemporary Art Exhibition 1990, Bangkok, Thailand
- 6th International Biennale Exhibition of Portrait Drawings and Graphics'90 Tuzla, Yugoslavia.
- Painting and Print by Four Artist at Viniruj Gallery, Bangkok , and Dabutoya Gallery, Ginza Tokyo, Japan
- 9th International Exhibition of Graphic Art, Frechen, West Germany
1991 - Nob Gallery, Okazaki, Japan
- Gallery Fukuyama, Tokyo, Japan
1991 - 4th Bienniale Exhibition of Print in Wakayama, Japan
- Nagoya Contemporary Art fair, Nagoya, Japan
- 5th International Bienniale Print Exhibition, R.0.C.
- 8th Art Exhibition by The Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
- Contemporary Art Exhibition 1991, Bangkok
- International Print Biennale Varn'91, Bulgaria
- The International Triennial Competition of Print Osaka 1991 ,Japan
- Singapore Art Festival 1991, Singapore.
- 11th International Exchange Exhibition of Print in Seoul 1991 , Korea.
- Kunstbeurs Art Fair, Holland
1992 - Gallery Apa, Nagoya, Japan
- 10th Norwegian International Print Trienniale, Fredrikstand, Norway
- Small Works an Art Exhibition by 56 Thai Artists, Silom Art Space, Bangkok, Thailand
- Contemporary Art Exhibition 1992, Bangkok, Thailand
- 9th Art Exhibition by The Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
- 38th National Exhibition of Art, Bangkok
- Contemporary Art Thai - Japanese'92 Dialoque, Gallery, Bangkok , Thailand
- Bangkok Nagoya'92, Art Gallery, the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
- Thai - Japan - Korea Contemporary Exchange Exhibition, Seoul , Korea
- Contemporary Print in Nagoya' 92, Nagoya, Japan.
- Charity Exhibition for Handicap Olympic, Dialoque Gallery , Bangkok, Thailand
- Art Exhibition on Celebration of Queen Sirikit 's Birthday , Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok, Thailand.
1993 - Art Exhibition on Celebration of 80th Anniversary of Art and Crafts College, Bangkok, Thailand
- Contemporary Art Exhibition 1993, Bangkok,Thailand.
- 10th Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,Bangkok, Thailand
- 39th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- "Art Motif '93 " Thaniya Plaza, Bangkok, Thailand
- International Miniature Print Art Exhibition Japan, Spain , Korea, Thailand, Nagoya, Japan
- Thai - Japanese Interexchange Contemporary Print Exhibition' 93, The Gallery of Isetan, Bangkok,Thailand
- Art Today from Thailand, Japan, American, Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
- 2th Kochi International Print Triennale, Japan
- 5th Bienniale Exhibition of Print in Wakayama, Japan
- 10th International Exhibition of Graphic Art, Frechen,West Germany
- 11 + 11 Original Drawing, Nob Gallery, Okazaki, Japan.
1994 - Thavorn Ko-Udomvit & Yanawit Kunchaethong, Art Forum, Bankok, Thailand
- 40th National Exhibition of Art , Bangkok, Thailand
- 11th Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Bangkok, Thailand.
- International Print Triennial 94, Cracow, Poland.
- Intergrafia'94 - World Award Winners Gallery, Katowice, Poland
- Triennial "Colour Prints'94 Torun", Poland
- 9th Seoul International Print Biennale'94 Seoul, Korea
- 3rd Print Biennale Belgrade' 94 Yugoslavia.
1995 - 11th Norwegian International Print Triennale, Fredrikstand, Norway
- A Preview of Thai Contemporory Art Invited for 10th International Art Exhibition in Singapore, N.M.Gallery Bangkok
- The Masters of Graphic Art International Biennial Gyor, Hungary.
- 10th Asian International Art Exhibition, National Museum A Gallery, 5ingapore
- Graphic Art Exhibition by The Member of The Department of Graphic Art, the faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Gallery , Bangkok
- Thailand Japan Exchange Print Exhibition Chiba Shimin Gallery Japan
- 12th Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Bangkok, Thailand
- 41st National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- Inter Kontakt - Grafik'95 Praque, Czech - Republik - Galerie Mitteleuropa
1996 - 42nd National Exhibition of Art Bangkok, Thailand.
- 13th Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Bangkok, Thailand
- 11th International Exhibition of Graphic Art Frechen, Germany
- 4th Print Biennale Belgrade'96 Yogoslavia
- Print Exhibition by Thavorn Ko-udomvit, Vladimir Velickovic , and Kenji Nagai
1997 - 43rd National Exhibition of Art , Bangkok, Thailand
- "Print as Print 1997'', Graphic Arts Exhibition, Bangkok, Thailand.
- The International Triennial of Print '97 Crocow, Poland
- The Print of The World, National Culture Festival in Nagawa'97
- The International Bienniale Varna'97 Bulgaria
- 8th International Bienniale Print Exhibition, R.O.C.
- The 5th International Art Triennial Majdanek '97
1998 - Asia Print Adventure Exhibition 1998, Nishi - Ku, Sappolo, Japan
- 15th Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Bangkok, Thailand
- Bangkok Art ProJect, Bangkok, Thailand.
1999 - 16th Art Exhibition by Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Bangkok , Thailand
- Contemporary Art Exhibition by the Members of 4 University of Fine Arts from Thailand and Vietnam
- Premio Internazionale, Biella Per L'incisone 1999 Italy
- The 9th International Biennial Print & Drawing Exhibition 1999 R.O.C.
- 12th Norwegian International Print Triennale Fredrikstad Norway
2000 - Inside Out...Outside In", ARDEL's Third Place Gallery,Bangkok, Thailand.
- 10 Artists of Distinction", Art Centre,Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
2010 - Life and Water, Impact Challenger, Muang Thong Thani, Bankgok
- See Saw Seen III, DOB Hualamphong Gallery, Bangkok
Awards :
1979 - 2nd Prize, Graphic Arts, 25th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
1980 - Special Commended Prize, Young Art in Asia Now, Hong Kong.
- 2nd Prize, Graphic Art, 26th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
1981 - 3rd Prize, 5th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand.
- Grand Prize, Contemporary Art Exhibition 1981, Bangkok, Thailand
1982 - Award Winner, Contemporary Art Exhibition, National Bank, Bangkok, Thailand
- 3rd Prize, Graphic Arts, 28th National Exhibition of Art , Bangkok,Thailand
- 2nd Prize, Mixed Media, 28th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand.
- Honorable Mention, Thai Farmers Bank Painting Competition in Commemoration of Rattanakosin Bicentennial, Bangkok, Thailand
- Special Awards, X Biennale of Graphic Design, Brno, Czechoslovakia
1984 - 3rd Prize, Graphic Arts, 30th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
1986 - 1st Prize, 10th Bua Luang Art Exhibition, Bangkok, Thailand.
- "Friends of Bradrord Art Galleries and Museum" Prize , 9th British International Print Bienniale, Bradford, England
1987 - 3rd Prize, Graphic Arts, 33rd National Exhibition of Art Bangkok, Thailand.
1988 - Grand Prize, 6th 5eoul International Print Biennale, Seoul, Korea
1989 - 1st Prize, Graphic Art, 35th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
- Grand Prize, 4th Asian Art Exhibition in Bangladesh.
- Triennale Prize, 9th Norwegian, International Print Triennal Fredrikstand Norway
1991 - 1st Prize, 4th Bienniale Exhibition of Printing, Wakayama, Japan.
- Four Equal Prize and Silver Plaque, The International Bienniale Varna'91, Bulgaria
- Bronze Prize, The International Bienniale Competition of Print Osaka 1991, Japan
1992 - 1st Prize, Graphic Art, 38th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand
1993 - 2nd Prize, 5th Bienniale Exhibition of Printing, Wakayama, Japan
1994 - "The Regular Exequo Prize" International Print Triennial '94 Cracow, Poland.
- Grand Prix, 3rd Graphic Arts Biennial Belgrade'94, Yugoslavia.
1995 - "The Syndicate of Fine Artists Prize'' Inter Kontakt - Grafix'95 Prague Cracow
1997 - "The Statutory Prize" International Triennial of Print'97, Cracow, Poland.
- Honourable Diploma, 9th International Print Biennial Varna'97 , Bulgari
1999 - Honorable Citation Award, The 9th International Biennial Print & Drawing Exhibition 1999 R.0.C.


ผลงานศิลปิน

Title : The Natural Form
Date : 1997
Technique : Natural form and gold leaves
SIZE (cm) : 40 x 40 x 50 cm.
COLLECTION : -
Title : Bucha No.10
Date : 2000
Technique : Woodblock and charcoal on paper ceramic
SIZE (cm) : 60 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : "สัญลักษณ์ในพิธีกรรม
"
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2522
เทคนิค : ภาพพิมพ์แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 45 x 58 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Symbol in Ritual
Date : 1979
Technique : Woodblock
SIZE (cm) : 45 x 58 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.