ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธราธิป นัทรีศรี
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tharatip Nateesri


ผลงานศิลปิน

Title : Environment
Date : -
Technique : Collagraph
SIZE (cm) : 101 x 79 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.