ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธเนตรศักดิ์ ณ หนองคาย
ที่อยู่ :
77/270 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ถนนสุขาภิบาล 1 ต.คันนายาว อ.บางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanetsak Na-Nongkai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพแห่งความประทับใจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 150 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.