ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธานี ศิริเจริญ
ที่อยู่ :
114 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanee Siricharoen


ผลงานศิลปิน

Title : Machine No.1
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 80 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.