ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธานี กลิ่นขจร
เกิด :
13 สิงหาคม 2495
ที่อยู่ :
154/2 หมู่บ้านมณฑลทิพย์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
โทร :
087-760-3192
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/thanee
การศึกษา :
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - การแสดงงานศิลปกรรม ที่หอศิลป์มหาวทิยาลัยศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย ในโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลกรผู้สอนศิลปะอุดมศึกษา
2552 - "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
2553 - นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- 2552 - ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมแสดงงาน ณ ศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย
- 2553 - ได้รับการเลือกให้ออกแบบและสร้างสรรค์งานจริง (Bronze Sculpture Outdoor) ประติมากรรมโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanee Klinkhajorn
Born :
August 13, 1952
Tel :
087-760-3192
Website :
www.rama9art.org/thanee
Education :
- B.F.A. Sculpture, Slipakorn University, Bangkok.
- M.F.A. Sculpture, Silpakorn University, Bangkok.
- Cert. Tecnica di Scultura in Marmo, Accademia di Belle Arti di Firenze, Italy.
Selected Exhibitions :
1995 - An Invited in Exhibition "Galileo Chini and The Far East", Sal somaggiore, Italy.
2006 - "The Bangkok Variety", at Pridi Banomyong Institute, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : Forma ZenZa Nome
Date : 1993
Technique : Watercolor and ink on paper
SIZE (cm) : 40 x 55 cm.
COLLECTION : -
Title : The view from The Apartment
Date : 1993
Technique : Watercolor on paper
SIZE (cm) : 40 x 55 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.