ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธานี จวนเย็น
ที่อยู่ :
84 หมู่ 1 ต.บางไผ่ อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanee Chuanyen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ยามเช้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 67 x 155 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.