ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธานี ชินชูศักดิ์
เกิด :
26 กรกฎาคม 2515 จ. อุทัยธานี
ที่อยู่ :
501/111 ถนนรามอินทรา (กม.4) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
การศึกษา :
- ปวช.-ปวส. (เอกศิลปะไทย) วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
- ปริญญาตรี (เอกจิตรกรรมไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - แสดงผลงานเดี่ยว "จิด-ตระ-ธานี 1996-2009" ณ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "หยาดน้ำใจ จากปลายพู่กัน" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "สุนทรียะแห่งสรีระ" ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลที่ ๑ และ ๒ ภาพเขียนแบบตราไปรษณียากรชุด "ทศชาติชาดก"(มโหสถชาดก,จันทรกุมารชาดก,ภูริทัตชาดก,พรหมนารถชาดก)
2539 - รางวัลที่ ๒ และ ๓ ภาพเขียนแบบตราไปรษณียากรชุด "ทศชาติชาดก"(มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร และ กัณฑ์สักกบรรพ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanee Chinchusak
Born :
July 26, 1972, Uthai Thani
Address :
501/111, Ramindra Rd. (km.4), Tharaeng, Bangkhen, Bangkok 10220, Thailand.
Tel :
02-945-4767, 089-783-6313
Education :
- Diploma (Traditional Thai Art), The College of Fine Arts, Bangkok.
- B.F.A. (Traditional Thai Painting), Faculty of Fine & Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani Province.
Solo Exhibition :
2009 - Solo Exhibition "Jitdrathanee 1996-2009" at the River City Shopping Complex, Si Phraya Rd., Bangkok.
Selected Exhibitions :
2009 - Group Exhibition "The Art of Giving" at The Queen's Gallery, Ratchadamnoen Klang Rd., Bangkok.
- Group Exhibition "Aesthetics of Body" at the Silom Galleria, Silom Rd., Bangkok.
Awards :
1995 - 1st and 2nd Prize Postage Stamp Design Contest, the Ten Jataka Stories Series.(Ramayana, Inao, Ngao Pa, Mathanapatha)
1996 - 2nd and 3rd Prize Postage Stamp Design Contest, the Ten Jataka Stories Series.(Mahosathajataka, Bhuridattajataka, Candakumarajataka)


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ขี่กวาง ตามหากวาง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : สีน้ำ สีอะครีลิค บนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 37 x 55 cm.
ผู้ครอบครอง : คุณชนันญา ประทีปอุษานนท์
Title : Deer rider - Deer hunter
Date : 2004
Technique : Water colour & Acrylic on paper
SIZE (cm) : 37 x 55 cm.
COLLECTION : Mrs. Chananya Prateepusanond
ชื่องาน : กำสรวล ๑
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : สีอะครีลิค บนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 40 x 55 cm.
ผู้ครอบครอง : คุณศิติรัตน์ แจ่มสุธี
Title : Moaning I
Date : 2004
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 40 x 55 cm.
COLLECTION : Mrs. Sitirat Jamsutee

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.