ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนวัฒน์ สุริยะทองธรรม
เกิด :
22 มกราคม 2520
ที่อยู่ :
9/236 ถ.สังฆสันติสุข กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร :
02-988-3535, 089-103-1733
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมคณาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1
2544 - ร่วมแสดงงานการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 25
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 13
- การแสดงศิลปกรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์
2543 - การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 15
- การแสดงศิลปกรรม ล๊อตเตอรี่อวอร์ด ครั้งที่ 2
2542 - ร่วมแสดงงานคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ศูนย์สังคีต
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2544 - รางวัลที่ 2 การประกวดโนเกียอาร์ตอวอร์ต เอเชียแปซิฟิค 2000 ณ ประเทศเกาหลีใต้
- รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา การประกวดศิลปกรรมฮิตาชิ ครั้งที่ 6
2543 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2543
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12
- รางวัลที่ 4 การประกวดภาพพิมพ์ หัวข้อ "มัลติเปิ้ลช้อยส์" ของบิริติสเคาซิล ประเทศไทย
- รางวัลชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมหัวข้อ "Playground of Your Imagination" บริษัทโนเกีย ประเทศไทย
2542 - รางวัลที่ 2 ระดับ ปวส. ประเภทภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร
- รางวัลชมเชยงานวันอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanawat Suriyathongtam
Born :
January 22, 1977
Tel :
02-988-3535, 089-103-1733
Selected Exhibitions :
2002 - Daggah City Bang aldesh 10th Art Asin Biennale 2002
2001 - International Print Trienntal In Kanagawa 2001


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โจรมีสี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 x 10 ซม. (9 ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bandit
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 80 x 60 x 10 cm. (9 Pieces)
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.