ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ
เกิด :
29 พฤษภาคม 2504
ที่อยู่ :
512/10 ซ.ภานุรังษี บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanawat Keawkamsau
Born :
May 29, 1961


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฝัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 81 x 51 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dream
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 81 x 51 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.