ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี
เกิด :
21 พฤษภาคม 2516
ที่อยู่ :
69 หมู่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร :
089-047-3119
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2543 - นิทรรศการเดี่ยว "บึงทิพย์" 1 - 30 มีนาคม 2543 ณ บ้านบางกอก แกลลอรี่ กรุงเทพฯ (ผลงานวิทยานิพนธ์ "สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ Symbol of Spirit")
นิทรรศการกลุ่ม :
2547-46 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "จิตวิญญาณตะวันออก" ครั้งที่ 1 ณ All Season Place กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "จิตวิญญาณตะวันออก" ครั้งที่ 1 ณ อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรมร่วมสมัย ไทย - ญี่ปุ่น ณ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
2545-43 - การแสดงศิลปกรรมไทย ปี 2000 ประเทศไทยและประเทศจีน
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ณ ประเทศออสเตรีย
- นิทรรศการร่วมสมัย ไทย - ญี่ปุ่น ณ อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม "ยักษ์" ณ หอศิลป์ตาดู
2542-37 - ศิลปกรรมร่วมสมัย "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา
- จิตรกรรมร่วมสมัย ธนาคารกรุงเทพ
- ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์
- ศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค
- ศิลปกรรมร่วมสมัย สหวิริยาโอเอ ครั้งที่ 42
- นิทรรศการศิลปนิพนธ์
- นิทรรศการจิตรกรรม ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
- จิตรกรรมร่วมสมัย บุญรอดบิวเวอร์รี่
- จิตรกรรมบึงบอระเพ็ด ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
- ศิลปกรรมร่วมสมัย ปตท.
- นิทรรศการศิลปมหาบัณฑิตจิตรกรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการเทอดพระเกียรติ 72 พรรษา ณ สถาบันราชภัฎธนบุรี
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 4 สถาบัน ไทย - เวียดนาม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการข่าวสารจากเมืองไทย ณ เมืองฮีลชินกิ ฟิลแลนด์
- การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 16 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2547 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
2545 - ปฎิบัติงานศิลปะ ณ ประเทศมาเลเซีย
2544 - ปฎิบัติงานศิลปะ ณ ประเทศเวียดนาม
2543 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแแห่งชาติ ครั้งที่ 46
2542 - ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส
- ศิกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศฝรั่งเศส
2541 - ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส
2540 - รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค
- ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส
2539 - รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย สยามทีวี
2538 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ "ศิลปกรรมรุ่นเยาว์" ครั้งที่ 13
2537 - รางวัลดีเด่น ระดับเยาวชน "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา
2536 - รางวัลชมเชยการประกวดภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เอเชียอาคเนย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanarit Thipwaree
Born :
May 21, 1973
Tel :
089-047-3119


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กาพย์ ๒ ลุ่มหลง, มายา, อุปปาทาน, เชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Verse 2 : Infatuation, Illusion, Adhesion, Belief
Date : -
Technique : Acrylic and oil color
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : กาพย์ ๑ ลุ่มหลง, มายา, อุปปาทาน, เชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคและสีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Verse 1 : Infatuation, Illusion, Adhesion Belief
Date : -
Technique : Acrylic and Oil On canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.