ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนาพร นาถวาณิชยกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanaporn Nardvanitchayakul


ผลงานศิลปิน

Title : Positive - Negative
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 120 x 240 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.