ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธนดล ตับสันเทียะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanadol Tubsuntia


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : นักคิด นักสร้าง หรือทำลาย
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด : 40 x 220 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Creation of murder
Date : -
Technique : Plaster
Size : 40 x 220 x 210 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.