ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์
เกิด :
10 ธันวาคม 2501
ที่อยู่ :
164/226 หมู่ ดิเอมเมอร์เริล์ด ปาร์ค 2 ซ.ราชพฤกษ์ 3 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทร :
0-2924-3835
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/thammanoon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thammanoon Ruengsawat
Born :
December 10, 1958
Address :
164/226 Moo 1 The Emerald Park 2, Soi Rajaphruk 3, Phimolraj ,Bang Buo Thong, Nonthuburi 11110 Thailand
Tel :
02-924-3835
Website :
www.rama9art.org/thammanoon
Education :
- Vichenmatu School
- B.ed. (Art ED.) Dhonburi Teacher's College, Thailand
Solo Exhibition :
2004 - "Watercolor Painting 1985-2004" at the Silom Galleria Bangkok.
2007 - "Magic Power of Life" at The Jamjuree Art Gallery, Chulongkorn University, Bangkok.
Selected Exhibitions :
2004 - "The legend of The Chao Phraya River" at Nai lert Park a Raffles International Hotel, Bangkok
- "Asian-japan Art Exhibition 2004" at Amarin Hall, Amorin Plaza, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Libong 1
Date : 1991
Technique : Water colour on paper
SIZE (cm) : 56 x 74 cm.
COLLECTION : -
Title : Death 2
Date : 1998
Technique : Water colour on paper
SIZE (cm) : 56 x 76 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.