ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธรรมรัตน์ นาคจรัส
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thamarat Nakjarast


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บนเส้นทางปรารถนาแห่งรัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 45 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : On my path through the desire of love
Date : -
Technique : Digital and Lithograph
SIZE (cm) : 45 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.