ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธรรมนูญ แก้วสว่าง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thamanoon Kaewsawang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัมพันธภาพของรูปทรงกับพื้นที่ว่าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 80 X 120 X 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Relationship of From and Space
Date : -
Technique : Plaster Cement
SIZE (cm) : 80 X 120 X 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สัมพันธภาพของธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 40 X 65 X 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Relationship of From Nature
Date : -
Technique : Plaster Cement
SIZE (cm) : 40 X 65 X 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.