ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ถกล ปรียาคณิตพงศ์
เกิด :
8 กรกฏาคม 2484
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thakol Preeyakanitphong
Born :
July 8, 1941


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผู้หญิงเอเชีย ปี 2000 หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2543
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 61 x 64 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Millenium Asian Women 2000 No. 2
Date : 2000
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 61 x 64 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สามมิติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Three Dimensions
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 100 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.