ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
เกิด :
2502
ที่อยู่ :
1840/58 ซอยเลิศบุญ (71) ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
อีเมล์ :
thaiwijit@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/thaiwijit
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2527 - หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2529 - สถาบันสอนภาษาดอร์มุนท เยอรมันนี
2530-2531 - "เดี่ยวด้วยสี" หอศิลปพีรศรี กรุงเทพฯ
2532 - "อันโนน ครีเจอร์ ทอล์ค" ดิ อาร์ตทิส แกลเลอรี กรุงเทพฯ
2533 - "แจ๊ส อัพ" หอสมุดเชียงใหม่, วาดเขียน แกลเลอรี เชียงใหม่
2534 - "จิตรกรรม" แกลเลอรี เวสท์ ลอสแองเจิลลิส อเมริกา
- "วาดเส้น" สถาบันเอยูเอ กรุงเทพฯ
- "จิตรกรรม" วิฌวลธรรม แกลลอรี กรุงเทพฯ
2535 - "เว็บ อ๊อฟ อิลูชั่น" ไดอะลอก แกลเลอรี กรุงเทพฯ
2536 - "อาร์ทิส คัลเลอร์" ไดอะลอก แกลเลอรี กรุงเทพฯ
2537 - "จิตรกรรมบนกระดาษ" แกลเลอรี อาไนส มิวนิค เยอรมันนี
2538 - "ทำ" ดิ อาร์ท คอร์เนอร์ โรงละคร กรุงเทพฯ
2539 - "องค์ประกอบศิลป์" ดิ อาร์ท คอร์เนอร์ โรงละครกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2524-2530 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2525 - นิทรรศการศิลปกรรมธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2526-2531 - การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2527 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 เนื่องในวันงานศิลป พีระศรี, หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 27, ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการคู่ บริติช เคาน์ซิล กรุงเทพฯ
2529 - นิทรรศการผู้สอนศิลปะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
- จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 11, หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2530 - นิทรรศการภาพพิมพ์ร่วมสมัย 29, ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2531 - น้ำ, โรงแรมโอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ
2532 - จากภายนอกสู่ภายใน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
- นิทรรศการฉลองครบรอบ 2 ปี, ดิ อาร์ติส แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2534 - Parallel Views, Luba Bilu Gallery, เมลเบอร์น ออสเตรเลีย
- Graphic Sense หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่
2535 - Small Work สีลมศิลปาวกาศ กรุงเทพฯ
2540 - Absolute Abstract, หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
2543 - Gelb, Otto Galerie, มิวนิค เบอรมนี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thaiwijit Puangkasemsomboon
Born :
1959
E-mail :
thaiwijit@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/thaiwijit
Education :
1979-1984 - Silpakorn University, Bangkok
1987-1989 - Visiting Instructor, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University
Solo Exhibition :
1984 - National Gallery, Bangkok
1986 - Rheinisch-Westfalische Auslandsgesellschaft, Dortmund, Germany
1987-1988 - "Thaiwijit's Parti Colored", Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok.
1989 - "Thaiwijit's Unknown Creaturestalk" The Artist Gallery Bangkok.
1990 - "Jazz Up 1990W National Library, Chiang Mai
1991 - Thaiwijit's Recent Painting Gallery West, Los Angeles, USA.
1993 - Artist's Color, Dialogue Center, Bangkok
1994 - Work on Paper, Galerie Anais, Munich, Germany
1995 - "Work" The Art Corner, Bangkok Play House, Bangkok
1996 - "Composition" The Art Corner, Bangkok
Selected Exhibitions :
1981-1987 National Art Exhibition, Silpakorn University Gallery, Bangkok
1982 - Contemporary Art Exhibition, National Bank, Bangkok
1983-1988 - Thai Farmer Bank Contemporary Art Exhibition, Bhirasri Institute of Modern Art, Bangkok
1983 - Premio International Biellaper L'incisions, Italy
1984 - 9th Rijeka International Drawing Biennale, Yugoslavia
1985 - 4th Asean Exhibition of Bhirasri Institute of Modern Art Bangkok.
1986 - The Exhibition of Instructor's Works, Faculty of Fine Art, Chiengmai
1987 - The Contemporary Graphic Art 87, Rivercity, Bangkok
1988 - "Ecole Des KrakowieW, Krakow, Poland.
1989 - "From The Outside Looking In", USIS, Chiang Mai
1991 - Parallel Views, Luba Bilu Gallery, Melbourn, Australia
1992 - Small Work, Silom Art Space, Bangkok
1997 - Absolute Abstract, Tadu Contemporary Art, Bangkok
2000 - Gelb, Otto-Galerie, Munuch, Germany


ผลงานศิลปิน

Title : Sensual Dance (3)
Date : 1987
Technique : Acrylic, oil on canvas
SIZE (cm) : 145 x 190 cm.
COLLECTION : -
Title : Jazzing up the blues
Date : 1989
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 95 x 100 cm.
COLLECTION : -
Title : the green chair
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : Lobal Adjectable
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 1.20 x 60 x 60 cm
.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.