ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เทวพร ใหม่คงแก้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tewaporn Maikongkeaw


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ควายจริงๆ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 148 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Buffalo
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 148 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.