ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีรพล หอสง่า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Teraphol Horsa-nga


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การคุกคามของสื่อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Threat of Mass Media No. 2
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 150 x 200 x 230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.