ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Teerawat Nutcharoenpol


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คลองหลอด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 123 x 265 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Klong Lod
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 123 x 265 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.