ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีระศักดิ์ ฌาณวังศะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Teerasak Channavangsa


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แหล่งโลกีย์ (สำส่อนไม่เลือก 1992/3)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : แม่พิมพ์ไม้
ขนาด (ซม.) : 104 x 146 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Carnal Spots
Date : 1992
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 104 x 146 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.