ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีรพล งามสินจำรัส
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Teerapol Ngamsinjamrus


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สาระสำคัญของรูปทรงใหม่ หมายเลข 5
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 X 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Essence of The New From No. 5
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 70 X 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สาระสำคัญของรูปทรงใหม่ หมายเลข 8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 X 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Essence of The New From No. 8
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 70 X 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.