ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีระชัย สุขสวัสดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Teerachai Suksawas


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ชีวิตกับสภาพแวดล้อมใหม่ หมายเลข ๑
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด : 140 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life and the New Environment No.1
Date : -
Technique : Acrylic
Size : 140 x 200 cm.
Collection : -
Title : Scream One
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
Size : 150 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.