ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธีระ เหล็กเพชร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Teera Lekphed


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัตว์ สังคม ล้ำสมัย หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 164 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Modern Social Animal No. 1
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 164 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.