ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เตชนิธิ สังขะทรัพย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Techanit Sangkasaba


ผลงานศิลปิน

Title : Memory Hometown from the Old time T/4/2
Date : -
Technique : Lithograph
Size : 55 x 73 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.