ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวิช หนูสอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawich Nusorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะวิกฤต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วัสดุผสม
ขนาด (ซม.) : 180 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Crisis No.1
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 180 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.