ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวีเกียรติ ธีระอรรถเวช
ที่อยู่ :
1/2-3 หมู่ 4 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครศรีอยุธยา 13000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Taweekiat Theeraattawet


ผลงานศิลปิน

Title : L and C No. 2
Date : -
Technique : Paper block
SIZE (cm) : 75 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.