ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวี รัชนีกร
เกิด :
10 ตุลาคม 2477
ที่อยู่ :
204/2 ซ.เพ็ญมาตุภา 4 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-จักราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร :
084-426-5877
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/tawee_r
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2548 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2501 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
2502 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11
2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
2544 - ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา
- ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยม "ทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี" ประจำปี 2544
2545 - ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลมนัส เศียรสิง "แดง" สาขาทัศนศิลป์ดีเด่น ด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม
2548 - ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawee Ratchaneekorn
Born :
October 10, 1934
Address :
204/2 Mou 10 (Chatkaew) Ratchasimajakarat Road, Nakhon Ratchasima, Thailand.
Tel :
084-426-5877
Website :
www.rama9art.org/tawee_r
National Artist :
National Artist 2005, Visual Arts (Painting)
Education :
1960 - B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
2007 - To Whom It May Concern, Number 1 Gallery, Bangkok, Thailand
- 4 Reflexions, Galerie N, Bangkok, Thailand
2008 - Bare, Number 1 Gallery, Bangkok, Thailand
Awards :
1961 - 2nd Prize, Silver Medal (Painting), The 12th National Art Exhibition, Bangkok
2001 - Top Award Artist of Nakhon Ratchasima Province
- Top Award Artist of The ls' Silpa Bhirasri Creativity Grants 2001


ผลงานศิลปิน

Title : Parentage
Date : 2002
Technique : Ink on sa-paper
SIZE (cm) : 61 x 86 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ปีศาจเผด็จการ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2510
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 64.5 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Devil Dictator
Date : 1967
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 64.5 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : หญิงวิกลจริต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2552
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sanam-Luang
Date : 2009
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.