ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวี นันทขว้าง (2468 - 2534)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/tawee_n
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2533 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2488 - โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ
2491 - อนุปริญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2504 - อนุปริญญา สาขาศิลปะ สถาบันสอนศิลปะแห่งโรม อิตาลี
นิทรรศการกลุ่ม :
2493 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
2494 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
2496 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
2499 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
2504 - นิทรรศการศิลปะ บราเซียโน อิตาลี
2533 - นิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ทวี นันทขว้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2494 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3
2496 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4
2499 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 7
2499 - ศิลปินชั้นเยี่ยม (จิตรกรรม)
2533 - ศิลปินแห่งชาติ (ทัศนศิลป์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawee Nandakwang (1925 - 1991)
Website :
www.rama9art.org/tawee_n
National Artist :
National Artist 1990, Visual Arts (Painting)
Education :
1943-1945 - Poh-Chang Arts and Crafts School, Bangkok
1945-1948 - Diploma (Fine Arts), Silpakorn University, Bangkok
1960-1961 - Diploma (Painting), Academy of Fine Arts', Rome, Italy
Selected Exhibitions :
1950 - 2nd National Exhibition of Art, Silpakorn, Bangkok
1951 - 3rd National Exhibition of Art, Silpakorn, Bangkok
1953 - 4th National Exhibition of Art, Department of Fine Arts, Bangkok
1956 - 7th National Exhibition of Art, Fine Arts Department, Bangkok
1961 - Art Exhibition, Italy
1990 - Special Exhibition in Tribute of A Senior Artist, The National Gallery, Bangkok
Awards :
1951 - Gold Medal, 3rd National Exhibition of Art
1953 - Gold Medal, 4th National Exhibition of Art
1956 - Gold Medal, 7th National Exhibition of Art
- Artist of Distinction Award (Painting), National Exhibition of Art
1961 - A Silver Medal, An Art Exhibition, Bracciano, Italy
1990 - National Artist (Painting)
- ASEAN Award, Visual Arts (Painting)


ผลงานศิลปิน

Title : A Flower Pot
Date : 1953
Technique : Oil on board
SIZE (cm) : 121 x 70 cm.
COLLECTION : National Museum Silpa Bhirasri Memorial, Bangkok
Title : Golden Pagoda
Date : 1951
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 50 x 63 cm.
COLLECTION : National Museum Silpa Bhirasri Memorial, Bangkok
ชื่องาน : ดอกบัวและต้นอ้อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2532
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 80x130 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Lotus and Reed
Date : 1989
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 80 x 130 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand
ชื่องาน : วัด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2501
เทคนิค : สีน้ำมันบนไม้อัด
ขนาด (ซม.) : 122 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Temple
Date : 1958
Technique : -
SIZE (cm) : 122 x 180 cm
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.