ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธวัชชัย สมคง
เกิด :
2507 แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ :
ฮิลปาร์ค คอนโดมิเนียม 1 ห้อง 1304 9 หมู่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร :
053-220-522
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/tawatchai_s
นิทรรศการเดี่ยว :
2541 - Ecstasy Land พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2543 - KRU, SPIRIT PF THE ORIENT สุรพลแกลลอรี่ กรุงเทพฯ
2545 - ON THE PATH TO FREEDOM ที่อาร์ตสเปช กรุงเทพฯ
2546 - FROM IN SIDE แกลลอรี่ 55 กรุงเทพฯ
2549 - RESTROSPECTIVE นัมเบอร์วัน แกลลอรี่ กรุงเทพฯ
2553 - CORE OF CRISIS แกลลอรี่ N กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawatchai Somkong
Born :
1964 Maehongson
Address :
Hill Park Condominium 1, APT # 1304 9 Moo 1, Changpuak, Mueang, Chiang Mai 50200
Tel :
053-220-522
Website :
www.rama9art.org/tawatchai_s
Education :
1994 - Post-Diploma in Fine Art (Painting) Kala-Bhavana, Visva Bharati, Santinketan, W.B. India.
Solo Exhibition :
2010 - CORE OF CRISIS, Galerie N, Bangkok, Thailand
2006 - RETROSPECTIVE, Number 1 Gallery, Bangkok, Thailand
2003 - FROM INSIDE, Gallery 55, Bangkok, Thailand
2002 - ON THE PATH TO FREEDOM, Open Arts Space, Bangkok, Thailand
2000 - KRU, SPIRIT OF THE ORIENT, Surapon Gallery, Bangkok,Thailand
1998 - ECSTASY LAND, The National Gallery, Bangkok,Thailand
Selected Exhibitions :
2010 - RIVER OF SILENCE, The National Gallery, Bangkok Thailand
2009 - OHAYO THAILAND CONTEMPORARY ART EXHIBITION, Yoshi Gallery, Bangkok Thailand
- ART EXHIBITION (International Visual Association of Thailand) at Ministry of Culture and the Queen's Gallery Bangkok
Awards :
1995 - Award Winner,The 7th Toshiba "Brings Good Thing to Life"Art Competition, National Gallery, Bangkok
- Top Awards Winner.The 2nd Thailand Art Awards (Philip Morris Group of Companies) National Gallery, Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Lost balance
Date : 2008
Technique : Oil on linen
SIZE (cm) : 180 x 200 cm.
COLLECTION : -
Title : Born from the same origin
Date : 2009
Technique : Oil on linen
SIZE (cm) : 110 x 130 cm.
COLLECTION : -
Title : Survival and new choices
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 110 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.