ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
เกิด :
2 มกราคม 2514
ที่อยู่ :
179/27 หมู่ 3 หมู่บ้านมณสินี ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :
08-5093-8436
การศึกษา :
- วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพฯ
- สาขาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12
2535 - ร่วมแสดงผลงานกลุ่ม "Melancholic Trance"
2536 - ร่วมแสดงผลงานกลุ่ม "Social Contract" กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2536 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
2537 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawatchai Punsawat
Born :
January 2, 1971
Address :
179/27 Moo 3, Moobaan Monsinee, On Nuch-Ladkrabang Rd., LadKrabang, Bangkok 10520
Tel :
08-5093-8436
Selected Exhibitions :
1992 - Melancholic Trance, Bangkok
1993 - Social Contract, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภายนอกและภายในชายคา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 80 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Inside Outside
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 80 x 270 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วิดน้ำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้, น้ำ
ขนาด (ซม.) : 178 x 113 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : งานสเก็ต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 70 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : ตั้งไข่ล้ม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2539
เทคนิค : กระป๋องนม
ขนาด (ซม.) : 120 x 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pillow Case
Date : 1996
Technique : powdered milk tins
SIZE (cm) : 120 x 100 x 80
cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.