ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธวัชชัย หงษ์แพง
เกิด :
4 ธันวาคม 2511
การศึกษา :
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2539 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 38 กรุงเทพฯ
2535 - การแสดงงานมหกรรมประติมากรรม 93 ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
- การแสดงนิทรรศการ "CONTAIN 1991 - 2002 AUSTRALIA"
2534 - การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 37 กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปนิพนธ์ที่ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่
2533 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 36 ที่กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ที่หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ ทุนการศึกษา ราชกรีฑาสโมสร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์การศึกษาปริญญาตรี เขตคลอง 6 ปทุมธานี
- ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2533
- ได้รับคัดเลือก 1 ใน 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาประติมากรรม) ของประเทศไทย เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการ "Contain 1991 - 2002" ประเทศออสเตรเรีย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม) ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้้งที่ 36
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม) ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้้งที่ 37
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม ในการประกวดศิลปร่วมสมัย โดยการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- รางวัลดีเด่น ในการประกวดประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อติดตั้ง ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติเบญจศิริ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
- รางวัลชมเชย ในการประกวดประติมากรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมเพื่อติดตั้งอาคารบริษัทเลครัชดา กรุงเทพฯ
- รางวัลชมเชย การประกวดประติมากรรมเพื่อติดตั้ง อาคารบริษัท เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
- รางวัลดีเด่น ในการประกวดประติมากรรมลิง จ.ลพบุรี
- รางวัลชมเชย การออกแบบตราสัญลักษณ์ ห้างสรรพสินค้า TEXCO จ.หนองคาย
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawatchai Hongpaeng
Born :
December 4, 1968


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญลักษณ์ของรูปทรงและที่ว่าง หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้, แผ่นเหล็ก, นอต, สปริง
ขนาด (ซม.) : 80 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of From and Space no.2
Date : -
Technique : Wood, iron, knot, spring
SIZE (cm) : 80 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สัมพันธภาพของรูปทรงและที่ว่าง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้ แผ่นเหล็ก นอด สปริง
ขนาด (ซม.) : 60 X 210 X 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tawatchai Hongpeng
Date : -
Technique : Wood lron Knot Spring
SIZE (cm) : 60 X 210 X 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.