ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธวัชชัย ช่างเกวียน
เกิด :
8 กุมภาพันธ์ 2514 ขอนแก่น
ที่อยู่ :
53/3 ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร :
043-242-854, 089-715-2185
การศึกษา :
- ศ.บ.(ประติมากรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิทรรศการกลุ่ม :
2536 - การแสดงงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- ร่วมแสดงงานจุลประติมากรรม ครั้งที่ 1
2537 - การแสดงงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
- ร่วมแสดงผลงานเนื่องในปีกาญจนาภิเษก ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี โดย 50 ศิลปิน ณ เดอะแกลเลอรี่โปรโมชั่น จิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์
2541 - ร่วมแสดงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมร
รางวัล/เกียรติยศ :
2532 - ได้รับรางวัลที่ 3 วาดเส้น จากการแสดงผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ 2532
- ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดประติมากรรมเยาวชน ของ ส.ย.ช ครั้งที่ 2 และ 3
2538 - ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมจากการประกวดศิลปกรรมของธนาคารกสิกรไทย
- ได้รับรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
2549 - ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสองของสโมสรโรตารีธนบุรี
2550 - ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดประติมากรรมต้นแบบของหนังสือดิฉัน
2552 - ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552
- ได้รับรางวัลทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawatchai Changkwian
Born :
February 8, 2514
Tel :
043-242-854, 089-715-2185


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อู่ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก, สลักหินทราย
ขนาด (ซม.) : 26 x 68 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : คู่รัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : ปั้นหล่อ, เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : ยาว 260 x กว้าง 50 x สูง 360 ซม.
ผู้ครอบครอง :
Title : Couple
Date :
Technique : Molding and Welding
SIZE (cm) : L.260 x W.150 x H.120 cm.
COLLECTION :

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.