ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธวัช กิมเกถนอม
เกิด :
17 เมษายน 2500
ที่อยู่ :
วิทยาลัยครูนครปฐม จ.นครปฐม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawat Gimgeathanorm
Born :
April 17, 1957


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หลังการสูญเสีย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 72 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : After the Past
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 72 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.