ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ตะวัน วัตุยา
เกิด :
16 มีนาคม 2516
ที่อยู่ :
ห้อง 6103 อาคาร Asian สุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ 10110
โทร :
0-2390-0963
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/tawan
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2543 - "Japanese & European" เกษรพลาซ่า, กรุงเทพฯ
2544 - "Lonely People" หอศิลป์ มหาวิทยาบูรพา บางแสน ชลบุรี
2548 "500" สารสินแกลลอรี่
2550 - " Siamese Freaks" นำทองแกลลอรี่, กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tawan Wattuya
Born :
March 16, 1973
Address :
room 6103 Asian Tower Sukhumvit 71 Bangkok 10110
Tel :
02 - 390 -0963
Website :
www.rama9art.org/tawan
Education :
- The College of Fine Arts, Bangkok.
- Bachelor of Fine Arts Degree (B.F.A.) in Painting, The Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
Solo Exhibition :
2001 - "Lonely People" Burapha University Art Gallery, Bangsaen, Chonburi.
2005 - "500" Sarazine Gallery, Sarasin Road, Bangkok, Thailand.
2007 - Siamese Freaks! "a modern courtyard of miracles", Numthong Gallery, Bangkok, Thailand.
2009 - "Uniform/Uniformity", Tang Contemporary Art, Bangkok, Thailand.
2010 - Uniform/Uniformity", Tang Contemporary Art, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
2005 - "Face up", Numthong Gallery, Bangkok, Thailand.
2008 - "The Inner I" Exhibition with Hariton Akarapat GMT+7 Gallery, Brussels, Belgium.
- "3 Young Comtemporary", Valentine willie Fine Art, Kuala Lumpur, Malaysia.
2009 - "Story of the Eye", Gossip Gallery , Bangkok, Thailand.
- "Broodsheet notations - Epilogue", Tang Contemporary Art, Bangkok, Thailand.


ผลงานศิลปิน

Title : Japanese VS European
Date : 2000
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 90 x 110 cm.
COLLECTION : -
Title : Pain
Date : 2002
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 165 x 125 cm.
COLLECTION : -
Title : Summer
Date : 2010
Technique : Water colour
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.