ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทวีศักดิ์ ทัศคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tavisak Tasakorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสัมพันธ์ของรูปทรงและน้ำหนัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 45 x 77 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Relationship of From and Weight
Date : -
Technique : Mezzotint
SIZE (cm) : 45 x 77 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.