ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทัสนะ ก้อนดี
เกิด :
17 พฤษภาคม 2527
ที่อยู่ :
39/1 หมู่ 8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร :
089-236-5076
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2544 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ ครั้งที่ 13
รางวัล/เกียรติยศ :
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 14 ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
- เกียรติบัตร นักศึกษาดีเด่น สาขาพัฒนาอาชีพและศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 15
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 18 "แต้มสี ปั้นฝัน สร้างสรรค์สังคมไทย"
- รางวัฃสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tasana Kondee
Born :
May 17, 1984
Address :
39/1 Moo 8 Samaedam Bangkhuntien Bangkok 10150
Tel :
089-236-5076
Selected Exhibitions :
2002 - Revista de Arts Postal Mail Art Magazine by Jose'Roberto Sechi Riod Claro Brasil 2002
2001 - 11st International Paint Biennial Varna 2001


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ในห้องเรียนเล็ก หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ, แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด : 94 x 181.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In Class No.1
Date : -
Technique : Etching, Woodcut
Size : 94 x 181.5 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ในห้องเรียนเล็ก หมายเลข 1
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ, แม่พิมพ์แกะไม้
ขนาด : 94 x 132 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In Class No.1
Date : -
Technique : Etching, Woodcut
Size : 94 x 132 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.