ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เทพฤทธิ์ คำดี
ที่อยู่ :
658/4 ซอยวัดโบสถ์สามเสน สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tappred Komde


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความรู้สึกจากตุง 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 350 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.