ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธัญลักษณ์ กองศรี
ที่อยู่ :
127/2 แฟลตลือชา ซ.ลือชา ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanyaluk Kongsri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ครัว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 75 x 40 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.