ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แทนวุธธา ไทยสันทัด
เกิด :
22 มีนาคม 2520
ที่อยู่ :
69/184 ซ.ทรายทอง ถ.ติวานนท์ ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร :
02-951-1897
การศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- "นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำและสีน้ำมัน ครั้งที่ 1" ร่วมกับนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์
- การแสดงนิทรรศการ "ทัศนศิลป์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3" หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. ประสานรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanvudha Thaisantad
Born :
March 22, 1977
Tel :
02-951-1897


ผลงานศิลปิน

Title : Calligraphy, H. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 122 x 137 cm.
COLLECTION : -
Title : Calligraphy, H. 3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 122 x 137 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.