ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ตนุพล เอนอ่อน
เกิด :
22 สิงหาคม 2521
ที่อยู่ :
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร :
081-799-9255
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบตู้โชว์สินค้า การประกวดศิลปหัตถกรรมของนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
- รางวัลยอดเยี่ยมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยในหัวข้อ "สิทธิมนุษยชน"
- รางวัลเกียรติบัตรสีศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
- รางวัลดีเด่นจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 6
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- รางวัลที่ 1 (เหรียญทอง) ประเภทจิตรกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2/2548
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 8
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Tanupon En-on
Born :
August 22, 1978
Tel :
081-799-9255
Education :
1966 - Kaen Nakhonwitthayalai School
2000 - B.F.A.(Painting) Faculty of fine and Applied Art, Khon Kaen University
2003 - M.F.A. (Painting) Graduate School Silpakorn University
Selected Exhibitions :
2000 - "Projec+Hero+My" art Art Centre, Faculty of Fine and Applied Art, Khon Kaen University
- "Cheeky Children" at colcr caf?' Khon Kaen
2001 - "At Hospital" at Art centre, Faculty of Fine and Applied Art, Khon Kaen University
2002 - "Feeling Hero" at Art Centre, Faculty of Fine and Applied Art, Khon Kaen University
Awards :
- 2 nd Prize in Showcase Desing of Handicraft Art of Student in the Northeast Region
- Merit Prize of 16th contemporary Art by young Artists
- 1st Prize of 16th contemporary Art by young Artists
- The color of Silpakorn Pradit Award of 20th contemporary Art by Young Artists
- Merit Prize of 6th contemporary Art held by Panasonic company Limited
- 2nd Prize, Silver Medal in Painting of 50th National Exhibition of Art
- Merit Prize from Krung thai Bank of 51th National Exhibition of Art
- 1st Prize, Gold Medal in Painting of 2nd Amata Art Award 2005
- Second Excellence Prize in the 8th Panasonic contemporary Painting Exhibition
- Merit Prize from Krung Thai Bank of 52th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สุข 3 ฤดู
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 600 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Happiness in 3 seasons
Date : -
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 200 x 600 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ฮูปแต้ม 2010
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : สีอะคริลิค, ชาร์โคร์บนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 100 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Hoop -Tam 2010
Date : -
Technique : Acrylic and Chacoal on canvas
SIZE (cm) : 100 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.